Η χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής www.earlywarning.eea.gr), αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Το www.earlywarning.eea.gr προτρέπει τους επισκέπτες/χρήστες του να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και εάν δε συμφωνούν με αυτούς, τότε να μην κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του.

Όλοι οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάζουν και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ενώ η χρήση του www.earlywarning.eea.gr, ακόμη και μετά τις όποιες ενδεχόμενες αλλαγές συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη  εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Για το λόγο αυτό οι όροι χρήσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τον επισκέπτη/χρήστη.

Περαιτέρω, ο επισκέπτης/χρήστης του www.earlywarning.eea.gr δίνει τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο των σελίδων, του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των βίντεο, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του www.earlywarning.eea.gr, εκτός του περιεχομένου που αναφέρεται ρητά ή προκύπτει σαφώς ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.earlywarning.eea.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο του www.earlywarning.eea.gr διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες/ χρήστες του για προσωπική χρήση. Το www.earlywarning.eea.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του www.earlywarning.eea.gr.

Δήλωση αποποίησηςΠεριορισμός ευθύνης του www.earlywarning.eea.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης του site του www.earlywarning.eea.gr προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος στη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site του www.earlywarning.eea.gr. Το site του www.earlywarning.eea.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site του www.earlywarning.eea.gr.

Το site του www.earlywarning.eea.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Το site του www.earlywarning.eea.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών κι επιλογών του, ή/και τα αποτελέσματα αυτών.

Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.earlywarning.eea.gr αποτελούν την προσωπική άποψη των συντακτών της εκάστοτε ανάρτησης και σε καμία περίπτωση αυτές δεν μπορούν να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή/και προτροπή για την επιχείρηση της τέλεσης ή μη συγκεκριμένων ενεργειών. Οι αναρτήσεις έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το δικηγόρο. Το www.earlywarning.eea.gr προτρέπει τους επισκέπτες/χρήστες που έχουν ανάγκη νομικών συμβουλών να απευθυνθούν σε δικηγόρο.

Το site του www.earlywarning.eea.gr προσφέρει τις πληροφορίες και το περιεχόμενό του δωρεάν, χωρίς όμως να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού, καθώς και την απουσία τυχόν λαθών. Οι επισκέπτες/χρήστες του site του www.earlywarning.eea.gr, χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία τις υπηρεσίες που αυτό τους παρέχει και φέρουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών με τις πηγές.

Χρήση συνδέσμων (links) προς άλλα sites

Το www.earlywarning.eea.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους. Το site του www.earlywarning.eea.gr δεν ευθύνεται για τους Όρους χρήσης και του όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουν αυτά, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί πλήρως με τις θέσεις, τις απόψεις ή/και το περιεχόμενο αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site του www.earlywarning.eea.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή αυτών, διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί άκυρη ή αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του site του www.earlywarning.eea.gr  από τον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για παρατηρήσεις ή ενστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή προς το διαχειριστή του www.earlywarning.eea.gr, Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.