Σύρος Κοσκοβόλης
Υπεύθυνος Έργου- Συντονιστής

περισσότερα

Άννα Γκρινιάρη
Project Manager του έργου EW

περισσότερα

Γιώργος Φλωράς
Σύμβουλος Δικτύωσης και επικοινωνίας

περισσότερα

Στέφανος Κομνηνός
Σχεδιασμός Πολιτικών για Έγκαιρη Προειδοποίηση και 2η ευκαιρία

περισσότερα

Καλλιόπη Βασιλάκη
Σύμβουλος Διάγνωσης

περισσότερα

Ευαγγελία Δαρατσανού
Σύμβουλος Διάγνωσης

περισσότερα

Βάιος Κώτσιος
Σύμβουλος Διάγνωσης

περισσότερα

Δημήτριος Αναστασόπουλος
Σύμβουλος -Δικηγόρος

περισσότερα

Εβίτα Δέμη
Γραμματειακή υποστήριξη

περισσότερα