Με ιδιαίτερη επιτυχία εξελίσσεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης των επιχειρήσεων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ήδη ως τα τέλη Φεβρουαρίου  2019,περισσότερες από 300 επιχειρήσεις επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ΕΕΑ.

Τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Θέματα οργάνωσης των Πωλήσεων της επιχείρησης (αντιμετώπιση ανταγωνισμού, μείωση πωλήσεων, περιορισμένο πελατολόγιο, ανάγκη στοχευμένης προβολής, δημιουργία νέων αγορών, εξαγωγές κλπ).
  • Θέματα διαχείρισης αποθεμάτων
  • Θέματα ρευστότητας
  • Θέματα διαχείρισης του Χρέους της επιχείρησης (δημόσιο, ασφαλιστικές οφειλές, τράπεζες κλπ)
  • Θέματα γενικής οργάνωσης της επιχείρησης (γνώσεις διοικητικής οργάνωσης, γνώσεις διαχείρισης προσωπικού, μηχανογράφηση κλπ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις, οι περιπτώσεις συμμετοχής επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα λόγω χρεών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν είναι μόλις το 30% των επιχειρήσεων. Μεγάλος αριθμός συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης επειδή αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, χωρίς αυτό να είναι χρέη, και αγωνιά να βρει απαντήσεις στους προβληματισμούς του.