Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιούν την τελική Εκδήλωση του έργου Early Warning Europe για την Ελλάδα, μέσω του οποίου υποστηρίχθηκαν πάνω από 1.000 επιχειρήσεις στην χώρα μας που αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της κρίσης.

Στην εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών – Αίθουσα  «Εσπερίδες» (15:00 – 21:00) θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Ευρωπαϊκό Δίκτυο  Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων και 2ης Ευκαιρίας επιχειρηματιών» στην Ελλάδα, που «έτρεξαν» το Ε.Ε.Α. και το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Συντονιστής Προγράμματος κ. Morten Moller, (Δανία) θα μιλήσει για τα επιτεύγματα και τα μαθήματα του EW EUROPE  για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ο κ. Jan Adriaanse, από το Leinden University της Ολλανδίας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνας για τον λόγο που  χρεοκοπούν οι επιχειρήσεις και τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί αυτό, η κα Mira-Maria Konktanen,  από την Ομοσπονδία των Φινλανδικών Επιχειρήσεων, θα αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από το πρόγραμμα Early Warning Europe  στην χώρα της, και οι κ.κ. Ηλίας Γεωργόπουλος, Συντονιστής  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και Σύρος Κοσκοβόλης, Συντονιστής ΕΕΑ, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος και τα συμπεράσματα.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει απονομή των Πιστοποιήσεων στους 120 «Μέντορες Έγκαιρης Προειδοποίησης  ΜΜΕ».

Ακολουθούν το Πρόγραμμα και η Πρόσκληση:

Early Warning Europe

Το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο  Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων και 2ης Ευκαιρίας επιχειρηματιών», χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME με τη συμμετοχή  15 εταίρων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κερδοσκοπικοί  φορείς),  από  επτά χώρες (ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ,ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ , ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ) και στόχευε στη δημιουργία  ενός  Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παροχή υποστήριξης σε  επιχειρήσεις  και σε  επιχειρηματίες, που ενώ επιβίωσαν μέσα στην Κρίση διαπιστώνουν ότι έχουν «κολλήσει» και πρέπει να διαγνώσουν τις πραγματικές αιτίες  των προβλημάτων τους (οργανωτικές, κόστος παραγωγής, διάρθρωση πωλήσεων, νέες αγορές κλπ), είτε έχουν βρεθεί, ιδίως λόγω της Κρίσης, σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους και αναζητούν την βέλτιστη λύση για να τις ρυθμίσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Το Ε.Ε.Α. από το 2010 ασχολήθηκε συστηματικά  με τις χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που η κρίση έφερε σε δύσκολη θέση. Νωρίς διαπίστωσε ότι σημαντικό εμπόδιο για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι η άγνοια για δυο θέματα:

  • Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της επιχείρησης και
  • Ποιες είναι οι σωστές επιλογές για την λύση τους

Η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα μάς επέτρεψε να  αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε σε περισσότερες από 500 επιχειρήσεις όλων των τομέων που αντιμετώπιζαν πίεση και προβλήματα εξαιτίας της κρίσης.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών κάλεσε όλες τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που ήταν ΔΩΡΕΑΝ και με απόλυτη εχεμύθεια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, να μετατρέψουν την ΚΡΙΣΗ σε ευκαιρία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Τι προσέφερε πρακτικά το Πρόγραμμα;

Ένας επιχειρηματικός σύμβουλος  συνεργαζόταν με κάθε επιχειρηματία που έκανε αίτηση διαδραματίζοντας το ρόλο του «παθολόγου», για τη διάγνωση της αιτίας του προβλήματος, πραγματοποιώντας μια  εις βάθος συνέντευξη σχετικά με την κατάσταση στην επιχείρηση,  σε όλους τους τομείς λειτουργίας της  για τον εντοπισμό των   περιοχών κινδύνου, παρέχοντας είτε άμεσες συμβουλές  είτε  συνδέοντας τον επιχειρηματία με τον/τους  κατάλληλο/ους Μέντορα/ες που έχουν  προσόντα και εμπειρίες στους σχετικούς τομείς.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τον Διαγνώστη-Επιχειρηματικό Σύμβουλο περιελάμβαναν:

– διάγνωση και επίλυση του προβλήματος,

– σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών που προκύπτουν από την διάγνωση και σύνδεση με ειδικό Μέντορα,

– σύνταξη της διάγνωσης και παραπομπή  του επιχειρηματία για περαιτέρω εργασία σε νομικό εξειδικευμένο στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, τα κόκκινα δάνεια κλπ

Σημαντικό ρόλο  στο πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης (#EarlyWarningEU) ανέλαβαν  εμπειρογνώμονες , οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες και έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν. Για τον επιχειρηματία, ο μέντορας είναι ο συνεργάτης του  για να ξεπεράσει την κρίση και να καθορίσει τις απαραίτητες αλλαγές, να παρακινήσει τον επιχειρηματία για δράση και να τον συνοδεύσει στη διαδικασία πραγματοποίησης των απαραίτητων αλλαγών.

Η επικοινωνία  του Μέντορα με τον επιχειρηματία στο πλαίσιο της Έγκαιρης Προειδοποίησης, διέπεται από ενσυναίσθηση (empathy), η οποία αποτελεί και την καρδιά της φιλοσοφίας του Προγράμματος, την καινοτομία του, όσο και τον λόγο της μεγάλης του απήχησης. Η ψυχολογική κατάσταση του επιχειρηματία είναι η βασική παράμετρος που συνυπολογίζεται και καθορίζει τον βαθμό και την ποιότητα συνεργασιμότητας του και τελικά αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, είναι πολύ σημαντική, και για αυτόν τον λόγο οργάνωσε δυο (2) τριήμερα προγράμματα εκπαίδευσης στην Αθήνα διάρκειας 20 ωρών το καθένα, που συνοδεύονταν από εξετάσεις πιστοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων των Μεντόρων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 με τίτλο »Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.earlywarning.eea.gr