Πραγματοποιήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις  18,19 & 20/10/2019  το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ με τίτλο «Μέντορας  Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ««COSME/COS–Early Warning EU–2016-4-01 – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δεύτερη ευκαιρία» της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας COSME με Number Grant Agreement 738452».

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου εξήρε την εθελοντική συνεισφορά των Μεντόρων στη διάσωση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης. Χάρη στην καθοριστική βοήθεια των Μεντόρων δεκάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες – επαγγελματίες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, με απτά, θετικά, αποτελέσματα στην επιχειρηματική τους δράση.

Η εκπαίδευση των 80 Μεντόρων ήταν διάρκειας 20 ωρών και επικεντρώθηκε στις εξής ενότητες:

 • το Business Mentoring, με τα οφέλη, τη διαδικασία και τα πεδία εφαρμογής,
 • ο οδηγός διερεύνησης και στοχευμένης συνεργασίας με τον Mentee,
 • το Πλαίσιο αξιών και τα καθήκοντα του Μέντορα,

και παρουσιάστηκαν διάφορα εργαλεία και μοντέλα όπως:

 • το μοντέλο Smile l (Self-Managed Integrated Learning System, Wolsey Hall)
 • το Solution Focused Coaching
 • βασικές έννοιες και συγκεριμένο πλαίσιο για τη χρήση του Executive Coaching στο mentoring
 • οι θεωρίες επικοινωνίας στο Business Mentoring
 • το θεωρητικό πλαίσιο και η βάση υλοποίησης του Cognitive Behavioural Coaching και το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Μοντέλο
 • Η Μετασχηματιστική μάθηση (Mezirow)
 • Παρουσίαση του μοντέλου Solution Focused Coaching
 • Θεωρητικό πλαίσιο και βάση υλοποίησης του Cognitive Behavioural Coaching
 • Οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών (Συμπτώματα, ανίχνευση, αρχική διάγνωση επιπέδου και είδους σύγκρουσης)
 • Η Α’ βαθμού διαχείριση διαμάχης (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική ακρόαση, Βασικές τεχνικές Επικοινωνίας)
 • Η παραπομπή σε κατάλληλη διαδικασία Επίλυσης (ΚΔΕ)

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εξετάσεις των παρισταμένων Μεντόρων από τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΔΙΦΟΠ) ο οποίος παρέχει διαπιστευμένες κατά το ISO 17024 υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων και καλύπτει σύγχρονες ανάγκες στο πλαίσιο της Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχοντας πιστοποιήσεις διεθνούς αναγνώρισης.

Στόχος της πιστοποίησης  των Μεντόρων είναι η αναγνώριση της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης του Επιμελητηρίου.

Ο τρίτος κύκλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης «Μεντόρων Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ» θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2019, 1 και 2/11/2019  στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (οδός Αριστοτέλους 46, Αθήνα, E-mail: info@imegsevee.gr, Τηλέφωνο: 210 8846852, Fax: 210 8846853).