Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στο ΕΕΑ  το σεμινάριο με θέμα:

«Οδικός Χάρτης για τη Ρύθμιση Οφειλών, διαπραγμάτευση με τους πιστωτές και επίλυση διαφορών με εξωδικαστική διαβούλευση», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EWEUROPE»/ COS-EarlyWarningEU- «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δεύτερη ευκαιρία».

Την έναρξη του σεμιναρίου έκανε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου ο οποίος τόνισε την μεγάλη σημασία του προγράμματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τις επιχειρήσεις.

«Μέσω του Προγράμματος παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση (mentoring) σε επιχειρήσεις που ενώ επιβίωσαν μέσα στην Κρίση διαπιστώνουν ότι έχουν «κολλήσει» και πρέπει να διαγνώσουν τις πραγματικές αιτίες  των προβλημάτων τους (οργανωτικές, κόστος παραγωγής, διάρθρωση πωλήσεων, νέες αγορές κλπ), είτε σε επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί, ιδίως λόγω της Κρίσης, σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους και αναζητούν την βέλτιστη λύση για να τις ρυθμίσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν.

Ο μηχανισμός της Έγκαιρης Προειδοποίησης αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντικός και από την ΕΕ, γεγονός που τεκμηριώνεται και με την ψήφιση σχετικής Οδηγίας με την οποία δίδεται μια Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες, η οποία διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης από αρχικό στάδιο, με στόχο την πρόληψη της αφερεγγυότητας. Επίσης ο  ΟΟΣΑ και η ΕΕ συνιστούν στις χώρες της ΕΕ και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες , να εισαγάγουν στις πολιτικές τους την Έγκαιρη Προειδοποίηση Επιχειρήσεων , ενσωματώνοντας τον μηχανισμό στους Δείκτες Πολιτικής για τις ΜΜΕ( ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στα πλαίσια του Προγράμματος EARLY WARNING EUROPE, σε συνεργασία με τον συνεργάτη του δικηγόρο κ. Δημήτρη Αναστασόπουλο, διαπίστωσε την ανάγκη κωδικοποίησης της πληροφορίας ώστε εύκολα, κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας να μπορεί να ενημερωθεί για τους διαθέσιμους τρόπους διευθέτησης των χρεών του. Με τον τρόπο αυτό  εκπονήσαμε  τον «ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ,για να μπορεί κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να δει τι επιλογές έχει σήμερα, ώστε να διευθετήσει τα χρέη του.

Εκτός από την αξιοποίηση των εργαλείων  για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών όπως ο Πτωχευτικός Κώδικας, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, οι διάφορες ρυθμίσεις, ο Νόμος Κατσέλη, το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019), οι 120 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μπορεί να αξιοποιηθούν και οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών όπως  οι διμερείς διαπραγματεύσεις και η διαμεσολάβηση (ν. 4512/2018).

Στη Διαμεσολάβηση αλλά και γενικότερα στις διαπραγματεύσεις αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι απλά να επιτευχθεί μια οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία θα ικανοποιεί τις ελάχιστες προσδοκίες των μερών αλλά μια συμφωνία η οποία θα ικανοποιεί τις ανάγκες των μερών καλύτερα από την βέλτιστη εναλλακτική, δηλαδή από τη λύση που τα μέρη μπορούν να επιδιώξουν εκτός της Διαμεσολάβησης, εάν δηλαδή δεν επιτευχθεί μια συμφωνία.

Για την εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών στο πλαίσιο του προγράμματος έχουμε οργανώσει σε συνεργασία με  εξειδικευμένους Μέντορες πρώην τραπεζικά στελέχη  την διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για λογαριασμό των επιχειρήσεων που έχουν προβλήματα και έχουμε δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα με εξωδικαστικές ρυθμίσεις ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις».

Στην συνέχεια ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, Συνεργάτης του Προγράμματος EARLY WARNING EUROPE παρουσίασε ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και Οδηγίες για την Προστασία της 1ης κατοικίας των επιχειρηματιών και την ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών. Όπως τόνισε:

“Είναι βασικό να γίνει η διάκριση ανάμεσα στο πρόσωπο που έχει την εμπορική ιδιότητα και σε αυτό που δεν την έχει, καθώς σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων, το κάθε πρόσωπο υπάγεται σε διαφορετικό νομικό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών του.

Δηλαδή, αλλιώς αντιμετωπίζεται ο έμπορος, αλλιώς ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Ανάλογα λοιπόν με το επάγγελμα του οφειλέτη ισχύει διαφορετικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, το κάθε πλαίσιο δε έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής.

Για παράδειγμα, όσοι έχουν την εμπορική ιδιότητα μπορούν να αξιοποιήσουν τον πτωχευτικό Κώδικα ή τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), οι υπόλοιποι, δηλαδή όσοι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα (πχ μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρέμποροι) μπορούν υπό προϋποθέσεις να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη  (ν. 3869/2010).

Πρέπει να σημειώσουμε πως όσοι υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη  (ν. 3869/2010) από την 1η Μαρτίου 2019 και μετά, ναι μεν μπορούν να διαγράψουν μέρος ή και σημαντικό μέρος των χρεών τους, δεν δικαιούνται όμως να διασώσουν τη κύρια κατοικία τους. Υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, για όσους υποβάλλουν αίτηση μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, σημαίνει ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας τους. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 μπορούν να διασώσουν τη κύρια κατοικία τους με το νομικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις και ίσχυαν μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Τέλος να αναφέρουμε ότι είναι σε ισχύ ρυθμίσεις για οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεως που αφορούν όλους δηλαδή επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ανέργους, μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι παραπάνω δυνατότητες λοιπόν δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων που προκειμένου να λειτουργήσει πρέπει σε πολλές περιπτώσεις ο οφειλέτης να κινηθεί συνδυαστικά και να επιλέξει τη κατάλληλη για αυτόν ρύθμιση και πλαίσιο νόμου”.

Η κα Δώρα Λιάκου , Οικονομολόγος, πρώην στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, Μέντορας Early Warning Europe παρουσίασε το θέμα με τίτλο: «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΜΑΣ-Διαπραγματευτείτε πρόσωπο με πρόσωπο».

Ποιος είναι ο στόχος;

Η επικοινωνία με πιστωτές, η αποκρυπτογράφηση των αντιδράσεων ,η διερεύνηση προθέσεων, για την   εύρεση κοινά αποδεκτής λύσης αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα.

Μιας λύσης που πρέπει να είναι:

ΔΙΚΑΙΗ :            αν γίνει δεκτή ως δίκαιη και από τα δύο μέρη

ΛΟΓΙΚΗ :           με την εφαρμογή συναινετικού  προσανατολισμού

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ :  από άποψη συσχετισμού χρόνου και εξόδων

ΣΤΑΘΕΡΗ :        με ρεαλιστικές πραγματοποιήσιμες παραχωρήσεις

Πιστεύω είπε η κα Λιάκου «ότι μπορούμε  να ξεπεράσουμε τα δύσκολα
Να βγάλουμε τον κόσμο, τις επιχειρήσεις  και την χώρα μας από το αδιέξοδο
Να πάμε και πάλι μπροστά».

Κατόπιν οι κ.κ. Σπύρος Κ. Λειβαδόπουλος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Δικηγόρος και

η κα Δήμητρα Κ. Τριανταφύλλου-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Δικηγόρος παρουσίασαν το θέμα με τίτλο: «Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων»

Όπως τόνισαν  «η Διαμεσολάβηση, είναι μια  διαρθρωμένη διαδικασία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν αστικές και εμπορικές διαφορές  με συμφωνία και  με τη βοήθεια ενός Διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική αποτελεσματική μέθοδος  επίλυσης με μία νέα συναινετική προσέγγιση ,οι εμπλεκόμενοι επιδιώκουν την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης με τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου διαπιστευμένου, ουδέτερου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου ,συμπληρώνει το παραδοσιακό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, είναι μια  απάντηση στην ανάγκη ελάφρυνσης των Δικαστηρίων από την αναμονή εκκρεμών υποθέσεων και η  επίλυση της  διαφοράς  αποτυπώνεται σε πρακτικό που είναι τίτλος εκτελεστός».

Τον συντονισμό του σεμιναρίου έκανε ο κ.  Σύρος Κοσκοβόλης, Υπεύθυνος του Προγράμματος Early Warning Europe.