Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EWEUROPE. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δεύτερη ευκαιρία», μέσα από την διάγνωση των προβλημάτων των επιχειρήσεων διεπίστωσε ότι το νέο ψηφιακό περιβάλλον που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων και του τελικού καταναλωτή/ χρήστη επιβάλει την αξιοποίηση των  ψηφιακών εργαλείων.

Εργαλεία, τα οποία θα είναι εναρμονισμένα με τις σημερινές εξελίξεις, δεδομένου ότι  οι παραδοσιακές μέθοδοι π.χ. στο μάρκετινγκ ή στο χώρο της διαφήμισης δεν είναι απόλυτα συμβατές με το ψηφιακό τοπίο, γιατί τα υφιστάμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι εμπειρίες σε επίπεδο καταναλωτή ή κι απλού χρήστη έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά σε σχέση με το παρελθόν.

Για το λόγο αυτό ξεκίνησε μια σειρά εργαστηρίων με τον τίτλο: «Early Warning 4 Digital & Growth Marketing» για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για τις  δυνατότητές  τους σ’ε αυτό το ψηφιακό τοπίο και τα περιθώρια για ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων με πελατοκεντρική προσέγγιση.

Το πρώτο εργαστήριο διοργανώθηκε για τους διαμεσολαβητές και τους ασφαλιστικούς πράκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, με μεγάλη επιτυχία.

Το θέμα του εργαστηρίου ήταν :  «DIGITAL and GROWTH  MARKETING».

Εισηγητής  ήταν ο κ.  Θεόδωρος Μουλός Entrepreneur / Advisor και Μέντορας Early Warning, ο οποίος έχει μεγάλη  εμπειρία στο Growth Hacking και το Viral Marketing.

Το δεύτερο εργαστήριο, με το ίδιο θέμα, είναι προγραμματισμένο για τις 10 Μαΐου 2019 στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, στις 16.00 έως 19.00 για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Βιοτεχνικό Πάρκο.