Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση είναι πολλοί. Γενικότερα ο κίνδυνος είναι μια έννοια στενά συνδεδεμένη με την αβεβαιότητα και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με την ίδια σημασία. Κίνδυνος, είναι η έκθεση στην αβεβαιότητα και συνώνυμο της αβεβαιότητας είναι η άγνοια. Επειδή κίνδυνοι εμφανίζονται καθημερινά σε μια επιχείρηση είναι αναγκαία και η διαχείριση τους που σημαίνει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να πραγματοποιούνται οι ανάλογες αλλαγές ώστε αυτοί να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και να αποφεύγονται επιτυχώς. Οι περισσότερες επιχειρήσεις όμως δεν λαμβάνουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν κρίση.

Με τον όρο Κρίση περιγράφεται συνήθως μια απρόβλεπτη κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από ένταση και ανασφάλεια και η οποία πιθανολογείται ότι θα επιφέρει δυσμενή αποτελέσματα. Κατά την κρίση μεταβάλλεται συνήθως η ροή των πραγμάτων και εισερχόμαστε σε μια καμπή, σε μια μεταβατική περίοδο με δυσχέρειες και κινδύνους. Σύμφωνα και με τον εξέχοντα καθηγητή Charles Hermann (ειδικό σε θέματα διαχείρισης κρίσης), «Κρίση είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αιφνιδιασμό, υψηλό κίνδυνο για τις σοβαρές αξίες και μικρό χρόνο αντίδρασης».

Στην Ελλάδα (όπως και σε άλλες 6 χώρες) οι επιχειρήσεις έχουν πλέον την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν καλυτέρα τους Κινδύνους και την Κρίση, αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης EARLY WARNING EUROPE. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς. Το μόνο που χρειάζεται από αυτές είναι να λάβουν έγκαιρα την πρωτοβουλία και να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, δηλώνοντας συμμετοχή. Από εκεί και πέρα χωρίς κόστος και με απόλυτη εχεμύθεια θα έχουν την υποστήριξη του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μέσω καταξιωμένων συνεργατών, όπως: εθελοντές σύμβουλοι και μέντορες. Οι συνεργάτες, έχοντας πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ των άλλων, θα ενημερώσουν τον εκάστοτε επιχειρηματία για όλα τα εργαλεία που έχει στην διάθεση του, πχ. για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν μέσω ΕΣΠΑ, ΕΕ και εθνικών πόρων, για το σπουδαίο εγχείρημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με ονομασία «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά στη κωδικοποίηση των υφιστάμενων επιλογών για ρυθμίσεις χρεών σε Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιο, ιδιώτες κλπ

Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι τα ζητήματα της ανάπτυξης και της απασχόλησης απαιτούν τη συνέργεια πολλών και διαφορετικών φορέων όπως: Υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι κλπ, και να επισημάνουμε ότι πλέον σημαντική θέση στη φαρέτρα των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση, κατέχουν και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, απευθύνονται σε επιχειρηματίες είτε για να αναδιοργανώσουν την επιχείρησή τους και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό στα νέα καθήκοντά τους είτε για να προσλάβουν νέους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν λάβει νέες δεξιότητες.
Χρήσιμη επίσης θα μπορούσε να είναι αποβεί η συμβολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ “ Πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η πολύτιμη εμπειρία που διαθέτει το Ε.Ε.Α. σχετικά με τις επιχειρήσεις που είναι σε κρίση, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ, από τους επιχειρηματίες προκειμένου να μην επαναλλάβουν πρακτικές που τους οδήγησαν στη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Κατά συνέπεια αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας του νέου επιχειρηματικού τους εγχειρήματος.

Αναμφισβήτητα σε μία εποχή που το “επιχειρείν” συνιστά κεντρικό μοχλό ανάπτυξης στης χώρας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συμπράξεων όλων των αρμοδίων φορέων. Οι φορείς αυτοί αξιοποιώντας αποτελεσματικά τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και θα δημιουργήσουν ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον της οικονομίας της χώρας μας.

Σοφία Δημητρίου
Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών ΟΑΕΔ
Εθελοντής Μέντορας EARLY WARNING EUROPE