Η πρώτη χώρα που ανέλαβε πρωτοβουλίες και υλοποίησε δράσεις  για την υποστήριξη των επιχειρηματιών που διατρέχουν κίνδυνο ήταν η Δανία, όπου το Πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης (#EarlyWarningDenmark) υλοποιείται  για περισσότερα από 10 χρόνια, με  μεγάλη επιτυχία – έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο με περισσότερους  από 100 μέντορες, το οποίο συνεργάζεται εθελοντικά με τους επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας τους στη διαδικασία αλλαγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Βιομηχανίας της Δανίας ,κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις  που υποστηρίχτηκαν   από το  Early Warning Denmark διατήρησαν το 72% των εσόδων τους και το 72% της απασχόλησης, ενώ οι  επιχειρήσεις  που δεν χρησιμοποίησαν την υποστήριξη που προσέφερε το EW Denmark, διατήρησαν μόνο το    64%  του τζίρου τους και τα 57% της απασχόλησης. Επίσης οι επιχειρήσεις , οι οποίες έκλεισαν , με την  βοήθεια  των εμπειρογνωμόνων, άφησαν  πολύ μικρότερο χρέος προς τις φορολογικές αρχές, από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις  που δεν συνεργάστηκαν με τον  μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτέλεσαν τους  βασικούς λόγους για την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΕΕ να επεκτείνει το πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης στην Νότια Ευρώπη, που αντιμετώπιζε έντονη κρίση και οι επιχειρήσεις αναζητούσαν υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Στόχος του προγράμματος Early Warning Europe, που εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή (EASME) του προγράμματος COSME, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, η δημιουργία του  κατάλληλου επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς , για  να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις, όπως η διαχείρισης μιας κρίσης, η αντιμετώπισης της πτώχευσης και η αξιοποίηση της δεύτερης ευκαιρίας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει  στην  ανάπτυξη πολιτικών και την  εφαρμογή καινοτόμων μέτρων πολιτικής  για την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Δικτύου για την έγκαιρη προειδοποίηση και την υποστήριξη επιχειρήσεων και επιχειρηματιών για την δεύτερη ευκαιρία». Το Δίκτυο θα περιλαμβάνει οργανισμούς, εμπειρογνώμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη  από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και θα συνεχίσει την λειτουργία του  και μετά την ολοκλήρωση του έργου το 2019.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσεται  μια πιλοτική εφαρμογή (Machine Learning) με την επεξεργασία δεδομένων από επίσημες πηγές , (για την Ελλάδα τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ, το TAXIS, την ΕΡΓΑΝΗ, το ΕΦΚΑ, τις Τράπεζες, κλπ ),με την παραμετροποίηση των δεδομένων και τη δημιουργία κατάλληλων αλγορίθμων , προκειμένου να αναγνωρίζονται οι επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε κίνδυνο. Πάνω στα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής  θα στηριχθεί  η ανάπτυξη του μελλοντικού μοντέλου (Early Warning Next Generation).

Οι μηχανισμοί  Έγκαιρης Προειδοποίησης και Υποστήριξης στην Ελλάδα την Ισπανία, την  Ιταλία, και την Πολωνία  περιλαμβάνουν τους επαγγελματίες διαγνώστες / συμβούλους για την αρχική διάγνωση της πραγματικής κατάστασης των επιχειρήσεων και τα Μητρώα των εξειδικευμένων Μεντόρων ανά τομέα λειτουργίας και τα εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές  από τις χώρες-στόχους θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και τη δημιουργία  μηχανισμών Έγκαιρης Προειδοποίησης σε όλες τις  ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την παροχή  ουσιαστικής βοήθειας στις επιχειρήσεις όλων των τομέων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να  διαχειριστούν τις κρίσεις και να επωφεληθούν από τη δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποτυχίας.

Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, η επαγγελματίας που βρίσκεται σε κίνδυνο ή που βλέπει τα πρώτα σημάδια δυνητικών δυσχερειών, θα  μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της  Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Το έργο στην Ελλάδα υλοποιείται από κοινού από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο έργο επικοινωνώντας με το ΕΕΑ  ή με την συμπλήρωση της αίτησης  που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του  έργου: www.earlywarning.eea.gr

Μετά την αίτηση ένας επιχειρηματικός σύμβουλος διαδραματίζει το ρόλο του «παθολόγου», για τη διάγνωση της αιτίας του προβλήματος. Πραγματοποιεί μια εις βάθος συνέντευξη σχετικά με την κατάσταση στην επιχείρηση. Εξετάζεται η επιχείρηση σε όλους τους τομείς λειτουργίας της  και εντοπίζονται  περιοχές κινδύνου. Ο διαγνώστης –επιχειρηματικός σύμβουλος μπορεί να παρέχει άμεσες συμβουλές ή να συνδέσει  τον επιχειρηματία με τον/τους  κατάλληλο/ους Μέντορα/ες που έχουν  προσόντα και εμπειρίες στους σχετικούς τομείς.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τον Διαγνώστη-Επιχειρηματικό Σύμβουλο  μπορεί να περιλαμβάνουν:

– διάγνωση και επίλυση του προβλήματος,

– σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών που προκύπτουν από την διάγνωση και σύνδεση με ειδικό Μέντορα,

– σύνταξη της διάγνωσης και παραπομπή  του επιχειρηματία για περαιτέρω εργασία σε νομικό εξειδικευμένο στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, τα κόκκινα δάνεια κλπ

Ο ρόλος των Μεντόρων  στο πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης (#EarlyWarningEU) ανατίθεται σε  εμπειρογνώμονες , οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες και έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν. Για τον επιχειρηματία, ο μέντορας είναι ο συνεργάτης του  για να ξεπεράσει την κρίση και να καθορίσει τις απαραίτητες αλλαγές, να παρακινήσει τον επιχειρηματία για δράση και να τον συνοδεύσει στη διαδικασία πραγματοποίησης των απαραίτητων αλλαγών.

Η επικοινωνία  του Μέντορα με τον επιχειρηματία στο πλαίσιο του EW, διέπεται από ενσυναίσθηση (empathy), η οποία αποτελεί και την καρδιά της φιλοσοφίας του Προγράμματος, την καινοτομία του, όσο και τον λόγο της μεγάλης του απήχησης. Η ψυχολογική κατάσταση του επιχειρηματία είναι η βασική παράμετρος που συνυπολογίζεται και καθορίζει τον βαθμό και ποιότητα συνεργασιμότητας του και τελικά αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, είναι πολύ σημαντική, και για αυτόν τον λόγο η εκπαίδευση των μεντόρων  πραγματοποιείται  από εξειδικευμένους συνεργάτες των εταίρων μας από Δανία ,Γερμανία ,Βέλγιο και Πολωνία. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρία εργαστήρια για Μέντορες στην Ελλάδα, για την βελτίωση των δεξιοτήτων τους  και σχεδιάζονται άλλα τρία για τον  τρόπο προσέγγισης και  παροχής της βοήθειας στους επιχειρηματίες.

Σε επόμενη φάση σε συνεργασία με το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ θα αναπτυχθεί σύστημα πιστοποίησης των ικανοτήτων των Εθελοντών Μεντόρων του Early Warning και θα πιστοποιηθούν ,κατόπιν εξετάσεων, οι πρώτοι εκατό (100) Μέντορες.

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος είναι:

  • Η διάγνωση της κατάστασης και ανάπτυξη ενός νέου σχεδίου αντιμετώπισης των προβλημάτων για την επιχείρηση
  • Η συμβουλευτική υποστήριξη από ψυχολόγο, δικηγόρο , οικονομικό σύμβουλο και πολλούς άλλους εμπλεκόμενους εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους επιχειρηματίες που την έχουν ανάγκη.
  • Η διακριτική σχέση με έναν Μέντορα, ο οποίος υποστηρίζει τη διαδικασία αλλαγής
  • Η παρακίνηση για την συγκέντρωση των δυνάμεων και την ανάληψη δράσεων

Μέχρι σήμερα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο έχει υποδεχθεί πάνω από 200 αιτήσεις από τον χώρο των υπηρεσιών, της μεταποίησης, του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της εστίασης, της ασφάλισης, των γραφικών τεχνών κλπ και έχει δώσει λύσεις σε πολλές επιχειρήσεις .

Αξιοποιείστε και εσείς αυτή την ευκαιρία, για να μετατρέψετε την κρίση σε ευκαιρία ανάπτυξης.

Υποβάλετε τώρα την αίτηση στο www.earlywarning.eea.gr

Μπορείτε να πάρετε  ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη , με πλήρη εχεμύθεια, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας.

Σας περιμένουμε

Σύρος Κοσκοβόλης,

Υπεύθυνος του Προγράμματος EARLY WARNING EUROPE

για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών