Ο Δρ Βάιος Κώτσιος αναλύει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία και τονίζει τη χρησιμότητα του Προγράμματος Early Warning.

Ακολουθεί το άρθρο:

«Η επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, καθώς η δημιουργία νέων επιχειρήσεων έχει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία: δίνει ώθηση στην παραγωγικότητα, τονώνει το εμπόριο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αυξάνει τα έσοδα του κράτους. Οι βίαιες μεταβολές, όμως, της κοινωνικοοικονομικής μας πραγματικότητας από το 2010 και μετά επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα. Οι ελληνικές ΜΜΕ – που παράγουν το ¼ του ελληνικού ΑΕΠ και καλύπτουν το 45% της απασχόλησης της χώρας – έχουν πληγεί σκληρά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας από μια τέλεια “καταιγίδα” (δηλαδή απότομη μείωση της εγχώριας ζήτησης, υψηλή πολιτική αβεβαιότητα, περιορισμένες πιστωτικές συνθήκες και επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων).

Στις μέρες μας, επομένως, προκύπτει ως εκ των ων ουκ άνευ προτεραιότητα η ανάγκη για την υποστήριξη των παραγωγικών οικονομικών μονάδων που συνδυάζουν και αξιοποιούν τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές μιας οικονομίας (γη, κεφάλαιο και εργασία) προκειμένου να παράξουν προϊόντα και υπηρεσίες και να τα διαθέσουν στους τελικούς καταναλωτές και σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς .

Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΑΑ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EARLY WARNING EUROPE, για να προσφέρει υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της:

ανάλυσης, αξιολόγησης, διάγνωσης της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων σε μίκρο και μάκρο επίπεδο
καθοδήγησης με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, Εθελοντές Μέντορες.
παροχής νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση δυσχερειών (Εξωδικαστικός, κόκκινα δάνεια, νόμος Κατσέλη).

Η συστηματική αυτή προσπάθεια από το ΕΕΑ μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τους επιχειρηματίες αφού  τους παρέχει αφενός τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους προβλήματα, τους περιορισμούς, τις δυνατότητες αλλά και τις προοπτικές για την επιχείρηση τους αφετέρου να σχεδιάσουν, έχοντας μια υψηλού επιπέδου υποστήριξη, εναλλακτικά αναπτυξιακά μέλλοντα για την επιχείρηση τους, να τα αξιολογήσουν προεκτιμώντας τις θετικές και αρνητικές τους συνέπειες και τέλος να επιλέξουν τις βέλτιστες λύσεις που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων».

 

Δρ. Βάιος Κώτσιος