Όλες οι λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα «Έγκαιρη Προειδοποίηση», από το οποίο μπορούν να αντλήσουν ουσιαστική βοήθεια επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του Προγράμματος για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, κ. Γιώργος Φλωράς, εξηγεί τους όρους και τα οφέλη συμμετοχής.