Άρθρο του Σύρου Κοσκοβόλη, υπεύθυνου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο  Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων και 2ης Ευκαιρίας επιχειρηματιών», για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο ένθετο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
 

Κάθε χρόνο στην ΕΕ πτωχεύουν 200.000 επιχειρήσεις με  απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον αφήνει τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε χρέη προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις αναμένεται να μην εκπληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους το 2017.

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών, η ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδεινώνεται διαρκώς, καταγράφεται ραγδαία πτώση των επενδύσεων και επαναλαμβανόμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Οι «κόκκινες» οφειλές στη χώρα μας υπολογίζεται ότι αγγίζουν τα 250 δισ. ευρώ. Το  ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα  200 δισ. ευρώ και το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες ανέρχεται στα 106 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα μας 23η μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ σχετικά  με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πτώχευσης με  διάρκεια 3,5 χρόνια  έναντι  2 ετών που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, εξαιτίας των θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων και  των μεγάλων καθυστερήσεων στ λειτουργία της δικαιοσύνης.

Τα «κόκκινα» χρέη στις εφορίες ανέρχονται στα 95,29 δισ. ευρώ, τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 32 δισ. ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΕΥΔΑΠ στα 170-180 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει και σημαντικό «κρυφό» χρέος από απλήρωτους μισθούς, ενοίκια, τιμολόγια χωρίς δικαστική απόφαση κ.λπ.

Η ανάκτηση των οφειλών των πιστωτών στην Ελλάδα, μετά από διαδικασίες πτώχευσης, ανέρχεται σε 35,6% έναντι 65% στην Ε.Ε. εξαιτίας της ανυπαρξίας υποστηρικτικών μηχανισμών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαμεσολάβησης καθώς και της στάσης των τραπεζών έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης απουσιάζουν τα μέτρα για την παροχή της 2ης ευκαιρίας στους έντιμα πτωχεύσαντες επιχειρηματίες.

Η ανάκαμψη της οικονομίας και η έξοδος από την κρίση στη χώρα μας απαιτεί την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  τους και των επιχειρηματιών για να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στον επιχειρηματικό στίβο.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  «Ευρωπαϊκό Δίκτυο  Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων και 2ης Ευκαιρίας επιχειρηματιών», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME με τη συμμετοχή  δεκαπέντε φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κερδοσκοπικοί  φορείς),  από επτά χώρες (ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ) στοχεύει ακριβώς να συμβάλει στο κλείσιμο αυτής της ψαλίδας με την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στις επιχειρήσεις για:

 

  • να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία της, και
  • να υποστηρίζονται οι  επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν για να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη σοφία της εμπειρίας.

 

Για την επιτυχία των στόχων αυτών, στο πλαίσιο του προγράμματος,

 

  1. Δημιουργείται ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και τη δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο μεγαλύτερος φόβος του επιχειρηματία είναι η χρεοκοπία. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, η αναζήτηση βοήθειας θεωρείται πολύ συχνά ένδειξη αποτυχίας. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η αναζήτηση βοήθειας από τον επιχειρηματία, θεωρείται κάτι υποτιμητικό και αποφεύγεται, με ολέθριες συνέπειες, τις περισσότερες φορές. Βασικός σκοπός του δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης είναι η παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και η επαναφορά τους σε μια βιώσιμη κανονικότητα, η έγκαιρη προειδοποίηση προβληματικών επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει ελαχιστοποίηση του κοινωνικού και επιχειρηματικού κόστους από τη μη βιώσιμη λειτουργία τους, η επαναφορά της πίστης στους επιχειρηματίες και να τους δώσει τη προοπτική, όπου αυτό είναι εφικτό, για μια δεύτερη ευκαιρία.Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που πέρασαν από το δίκτυο, και οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση, το έκαναν με το μικρότερο δυνατό κόστος, τόσο για τις ίδιες, όσο και για τη κοινωνία και το Κράτος (φόροι, ταμεία, πιστωτές, προμηθευτές). Καθοριστικό στοιχείο παραμένει πάντα η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας από την ίδια την επιχείρηση. Όπως στην Ιατρική η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία έτσι και στις επιχειρήσεις η έγκαιρη διαπίστωση του κινδύνου και η ανάληψη δράσεων κοστίζει λιγότερο. Η επιτυχία του Δικτύου, έγκειται στην  άμεση διάγνωση των προβλημάτων της επιχείρησης ,στην  εκπόνηση πορίσματος που θα  σημαίνει αλλαγή πλεύσης είτε εκκαθάριση και στην επιτυχή συνεργασία με εθελοντή μέντορα.
  2. Εφαρμόζεται  μια ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση για:
  • τον εντοπισμό, την επικοινωνία και την προσέγγιση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο, με τη χρήση βάσεων δεδομένων και  δικτύων, για την  αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο στάδιο.
  • την παροχή  βοήθειας σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο, με τη δημιουργία, εργαλείων  διάγνωσης και αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων που δημιούργησαν τις δυσκολίες,
  • τη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων  για την  παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, διαχείρισης κρίσεων, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενθάρρυνσης των επιχειρηματιών καθώς και
  • τη παροχή νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση δυσχερειών ή την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με την συμβολή του συμβούλου/διάγνωσης, ο οποίος πραγματοποιεί την αρχική διάγνωση και δίδει τις απαραίτητες συμβουλές για την υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της επιχείρησης, συνδέει την επιχείρηση με μέντορα, ο οποίος την παρακολουθεί/συμβουλεύει, για το ξεπέρασμα των προβλημάτων με στόχο την βιωσιμότητα της επιχείρησης, παραπέμπει σε έναν δικηγόρο- μέντορα από το δίκτυο , ο οποίος  αναλαμβάνει άμεσα την περίπτωση για να περιοριστούν οι ζημιές για όλους. Η περίοδος υποστήριξης μπορεί να ανέρχεται από  1 έως 10 μήνες  (2 έως 30 ανθρωποώρες ανά επιχείρηση).Κάθε εθελοντής- μέντορας μπορεί να χειρίζεται τουλάχιστον 2 περιπτώσεις το χρόνο. Τουλάχιστον 40% των περιπτώσεων προβλέπεται να αποστέλλονται στους εθελοντές- μέντορες. Το 60% θα το χειρίζεται είτε το προσωπικό της έγκαιρης  προειδοποίησης (Early Warning ) στα 5 επιχειρηματικά κέντρα που θα δημιουργηθούν από το ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ ,είτε θα  παραπέμπονται απευθείας σε δικηγόρο για αφερεγγυότητα. Η παρακολούθηση της επιχείρησης θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά την παροχή των υπηρεσιών στις  επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες από το δίκτυο.

Μέσω του προγράμματος θα υποστηριχτούν στην Ελλάδα αρχικά 700 επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία, εκ των οποίων 470 στην Αττική, 120 στη Θεσσαλονίκη, 50 στα Ιωάννινα και 60 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μετά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή, το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ /ΓΣΕΒΕΕ, θα μεταφέρουν την εμπειρία σε  όλα τα επιμελητήρια της χώρας και στις ομοσπονδίες μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, δίδοντας την αναγκαία τεχνογνωσία με την δημιουργία Ακαδημίας Εκπαίδευσης Έγκαιρης Προειδοποίησης, για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω  ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού  προγράμματος, που θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων της χώρας που βρίσκονται σε δυσκολία.

Το Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων & 2ης Ευκαιρίας Επιχειρηματιών θα στηρίξει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, για να συμβάλει στη βιωσιμότητά τους ή/και την πτώχευση και την δεύτερη ευκαιρία.


Σύρος Κοσκοβόλης

Υπεύθυνος Έργου

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πανεπιστημίου 44 & Χαριλάου Τρικούπη

ΤΚ 106 79

T: 210 3380 236

mailto: skoskovolis@eea.gr

http://www.eea.gr