Οι επιχειρήσεις ασχολούνται με την δημιουργία πλούτου, μέσω της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, ασχολούνται με την διανομή του πλεονάζοντος πλούτου, συντονίζοντας την μεταφορά του από κάποια πηγή (εταιρείες, επιχειρηματίες, εύρωστοι  οικονομικά πολίτες) στην κάλυψη των αναγκών κάποιων που λόγω συνθηκών έχουν βρεθεί σε αδυναμία αξιοπρεπούς επιβίωσης (κυρίως οικονομικά αδύναμων πολιτών). Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που την φιλανθρωπία την χρειάζεται η ίδια η εταιρεία, που εξ ορισμού ασχολείται με την δημιουργία πλούτου, αλλά λόγω αδυναμίας κινδυνεύει να αφανιστεί; Τι γίνεται και στην περίπτωση που την φιλανθρωπία καλείται να υλοποιήσει όχι μια Μ.Κ.Ο. αλλά ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων παραγωγής πλούτου; Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για φιλανθρωπία σε οντότητα νομικής μορφής και μάλιστα κερδοσκοπική; Μήπως είναι υπερβολή ή / και αστοχία;

 

‘‘Κάθε άλλο· μπορούμε να μιλήσουμε για φιλανθρωπία από κερδοσκοπική οντότητα σε κερδοσκοπική οντότητα, υπό την έννοια της εθελοντικής και ανιδιοτελούς επαγγελματικής προσφοράς για την διάσωση και επιβίωση θέσεων εργασίας φυσικών προσώπων.’’ ©

Υπό το πρίσμα αυτό, αποκτά πολύ σπουδαία αξία το πρωτοποριακό για την Ελλάδα εγχείρημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που φέρει τον τίτλο «ΜΕΝΤΟΡΑΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων», όπου, τόσο στην βασική του ιδέα όσο και στον σχεδιασμό και υλοποίησή του, αποτελεί μια επιπλέον πτυχή Επιχειρηματικής Ηθικής του φορέα αυτού προς κάθε επαγγελματία και ανώτερο διοικητικό στέλεχος σε θέση ευθύνης και λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων (μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι, κ.α.).

Θα μπορούσε οποιοσδήποτε να αντιτείνει ότι, ήταν υποχρεωτικό να γίνει, αναγκαίο να καθιερωθεί στην χώρα μας, μονόδρομος για την επιχειρηματική και οικονομική ευρωστία και συνέχεια. Όμως αυτό, θα αποτελούσε κατάφορη αδικία για τους πρωτεργάτες της εφαρμογής του εγχειρήματος στην Ελλάδα.

Το γεγονός ότι, το εγχείρημα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια ενός καλά σχεδιασμένου και οργανωμένου ευρωπαϊκού προγράμματος «EARLY WARNING EUROPE» δεν σημαίνει ότι δεσμεύει οποιονδήποτε, απολύτως, για την υιοθέτησή του και πολύ περισσότερο για την εφαρμογή του.

Ας θυμηθούμε ότι, η συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το πρωτόκολλο του Κιότο, για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, που επηρεάζουν την παγκόσμια κοινότητα και τον πλανήτη στο σύνολό του και υποστηρίζονται από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού και κυβερνήσεων, δεν υπογράφονται και δεν επικυρώνεται από την Αμερική, εν αντιθέσει 194 κρατών που έχουν υπογράψει και έχουν υιοθετήσει τις οδηγίες τους. Δηλαδή, στην κοινωνία μας, εθνικά και διεθνώς, τίποτα δεν είναι και δεν θεωρείται δεδομένο, όσο χρήσιμη και αναγκαία και αν είναι η εφαρμογή του.

Για να καθιερωθεί οτιδήποτε, χρειάζεται πίστη σε αυτό, πάνω απ’ όλα. Χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται στρατηγική, σχεδιασμός επιτεύξιμων στόχων, σκληρή δουλειά, αποφάσεις, ψυχικά αποθέματα, γενναιότητα για αμοιβαίες υποχωρήσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Η υιοθέτηση λοιπόν και η αποτελεσματική μέχρι σήμερα εφαρμογή του εγχειρήματος «ΜΕΝΤΟΡΑΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων» έγινε επί τη βάσει του αληθινού ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος των στελεχών – πρωτεργατών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Μου προσφέρθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΕΝΤΟΡΑΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων», να διδαχθώ και να μάθω από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες, να ακούσω αφηγήσεις αληθινών γεγονότων για επιχειρηματίες που σώθηκαν από την κατάρρευση χάρη στην ανθρωπιστική αλλά υψηλού επαγγελματισμού παρέμβαση των ΜΕΝΤΟΡΩΝ του προγράμματος και να πιστοποιηθώ από τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Σε όλο αυτό το ταξίδι ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και πιστοποίησης, κυριάρχησε η βαθιά επικοινωνιακή διαδικασία, το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον και η θέληση για προσφορά στον επαγγελματία που κινδυνεύει. Γιατί η παροχή επαγγελματικής βοήθειας από τους Πιστοποιημένους Μέντορες του EARLY WARNING EUROPE, στηρίζεται στην έγκαιρη διάγνωση, στην έγκαιρη ανάδειξη των κρυφών ή / και προσεχών κινδύνων, στον έγκαιρο ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών και τελικώς στην έγκαιρη διόρθωση πορείας.

Όσο όμως κι αν παραμένει κρυφό από τις λέξεις, τις περιγραφές, τα νούμερα και το ημερολόγιο των ενεργειών, δεν μπορεί να μην αποτυπωθεί η ευεργετική επίδραση που ασκείται στο φυσικό πρόσωπο (επαγγελματία, διευθύνοντα σύμβουλο, γενικό διευθυντή, κ.α.) που εκπροσωπεί την νομική – κερδοσκοπική οντότητα (επιχείρηση), από την επικοινωνία, την συνεργασία, την συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται και την διαδικασία της επαγγελματικής βοήθειας που προσφέρει ο Μέντορας για την διάσωση της επιχείρησης.

Οι Πιστοποιημένοι Μέντορες Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αποτελούν την αυταπόδεικτη πτυχή Επιχειρηματικής Ηθικής του ανωτέρω επαγγελματικού φορέα, δεδομένου ότι το εγχείρημα, διέπεται από την εφαρμογή στην επιχειρηματική συμπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, με σκοπό την δημιουργική εξισορρόπηση και σύνθεση προτύπων, συμπεριφορών και σχέσεων, μεταξύ του φορέα (Ε.Ε.Α.) και των επιχειρηματιών ή / και ανώτερων διοικητικών στελεχών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων (μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, κ.α.), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος· ήτοι η μακροημέρευση της επιχείρησης.

Δεδομένου ότι, Μέντορες Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων, πιστοποιούνται έμπειρα και ικανά στελέχη του χώρου των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της συμβουλευτικής, της νομικής, της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, κ.α., η μέχρι σήμερα επιτυχία του εγχειρήματος και η προδιαγεγραμμένη μελλοντική του, κρύβονται στο 5πτυχο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διέπουν το πρόγραμμα και τα φυσικά πρόσωπα που το υλοποιούν : εθελοντισμός, εμπιστευτικότητα, ενσυναίσθηση, ευθύνη, ορατότητα, διότι :

  • ο εθελοντισμός οδηγεί στην αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελή επαγγελματική προσφορά από τον Μέντορα Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων στον χρήζοντα βοήθεια, επαγγελματία
  • η εμπιστευτικότητα οδηγεί στην σχέση αλήθειας και στην αποκάλυψη όλων των πληροφοριών, που δεν θα αποκαλύπτονταν αλλιώς
  • η ενσυναίσθηση οδηγεί στην καλύτερη ψυχική υγεία και ενδυνάμωση του επαγγελματία, χαρίζοντάς του κουράγιο, ελπίδα και δύναμη να συνεχίσει
  • η ευθύνη οδηγεί στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής βοήθειας και υποστήριξης από τον Μέντορα Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων στον χρήζοντα βοήθεια, επαγγελματία
  • η ορατότητα οδηγεί στην διαρκή ψυχολογική στήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση του επαγγελματία από τον Μέντορα, στην διαρκή ενημέρωσή του και στην διαρκή παρουσία του Μέντορα στις επαφές, στις συναλλαγές, με τρίτους (πιστωτές, προμηθευτές, προσωπικό, κ.α.).

Δίχως τον εθελοντικό χαρακτήρα, θα κυριαρχούσε η καχυποψία, ο αρνητισμός, οι οικονομικές απαιτήσεις και η επιφυλακτικότητα, με αποτέλεσμα, η αθρόα προσέλευση των επαγγελματιών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, για αναζήτηση βοήθειας, θα καταγραφόταν ισχνή έως μηδαμινή.

Δίχως την δέσμευση για εμπιστευτικότητα, καμία ουσιαστική πληροφορία δεν θα φανερωνόταν, με αποτέλεσμα το αληθινό πρόβλημα να εξακολουθούσε να υφίσταται και να μην επερχόταν επίτευξη λύσης έπειτα από χρονικά μεγάλη και κοπιώδη συνεργασία.

Δίχως την ενσυναίσθηση, η απόσταση που θα χώριζε τον επαγγελματία από τον Μέντορα θα ήταν τόσο μεγάλη που σύντομα το τυπικό των διαδικασιών θα έδινε την θέση του στην ψυχρότητα της σχέσης και αυτή με την σειρά της στην αδιαφορία και θα έληγε η όποια συνεργασία, με στενάχωρα και για τις δύο πλευρές αποτελέσματα.

Δίχως την ανάληψη ευθύνης από τον Μέντορα, ο επαγγελματίας δεν θα ένοιωθε ασφαλής και δεν θα ήταν ασφαλής, ούτε στην καθοδήγηση, ούτε στο χρόνο, ούτε στις ενέργειες, ούτε στα αποτελέσματα.

Η επιχειρηματικότητα κάθε κοινωνίας πρέπει να παραμένει υγιής διότι μόνον τότε έχουμε δραστική μείωση της φτώχιας. Οι ανεπτυγμένες κοινωνίες του 21ου αιώνα, δεν είναι κοινωνίες των συσσιτίων και των επιδομάτων, ούτε των κοινωνικών δομών (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό πλυντήριο, κ.α.) αλλά δυναμικά παραγωγικές κοινωνίες με υγιείς μηχανισμούς στήριξης και ενδυνάμωσης της ασθενούς επιχειρηματικότητας. Ένας τέτοιος υγιής αλλά και ευφυής μηχανισμός που σφύζει από δυναμική και δράση είναι οι Μέντορες Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τα στελέχη – πρωτεργάτες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, που πρωτοστάτησαν στην υλοποίηση του εγχειρήματος «ΜΕΝΤΟΡΕΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων» πρέπει να νοιώθουν ικανοποίηση και υπερηφάνεια για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του στην Ελλάδα.

Διότι, αποτελεσματικότητα, σημαίνει επιβίωση των επιχειρήσεων και διατήρηση δεκάδων θέσεων εργασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης των οικογενειών, αντίστοιχα, στους χρόνους των κρίσεων (οικονομική, προσφυγική, κοινωνική, θεσμική, αξιακή, κ.α.) στην Ελλάδα.

Το mentoring ως διαδικασία καθοδήγησης, έμπνευσης, ενθάρρυνσης, συμβουλευτικής, μετάδοσης γνώσης, ενδυνάμωσης, παρακίνησης, επιτελείται από άτομα / επαγγελματίες (Μέντορες) απόλυτα αξιόπιστα, ακέραια, ειλικρινή, που αναγνωρίζουν και σέβονται τα δικαιώματα και τις απόψεις του καθοδηγούμενου επαγγελματία ή / και  των καθοδηγούμενων ανώτερων διοικητικών στελεχών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων (μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, κ.α.). Στο τέλος κάθε συνεργασίας, πρέπει ο καθοδηγούμενος (mentee) να έχει αποκτήσει γνώση και εμπειρία και να διακατέχεται από αυτοπεποίθηση και καλή ψυχική υγεία.

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων θεωρεί καθήκον του, την προσφορά επαγγελματικής βοήθειας, εργαζόμενος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που το πρόγραμμα EARLY WARNING EUROPE και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχουν θέσει.

Μέσα από την επιτυχία της συνεργασίας Μέντορα και καθοδηγούμενου (mentee), επιβραβεύεται η επαγγελματική προσφορά του Μέντορα. Επιπλέον μέσα από αυτή την επιτυχημένη συνεργασία γεννιέται μια πρωτόγνωρη δύναμη ως απόρροια των συνδυασμένων απόψεων, αντιλήψεων, εμπειριών, δεξιοτήτων και γνώσεων. Είναι ωφελημένα και τα δύο μέρη. Όταν συμβαίνει αυτό, έχει επιτευχθεί στο 100% ο σκοπός.

Για να συνεχίσει να υπάρχει, να υλοποιείται, να επεκτείνεται και να ωφελεί, το πρόγραμμα «ΜΕΝΤΟΡΑΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων» κρίνεται απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η ένθερμη υποστήριξη απ’ όλους και η έμπρακτη χρηματοδότηση, είτε από κρατικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι τόσο απαραίτητο στην Ελλάδα, όσο ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί, λόγω και της ιδιαιτερότητας ότι, στην χώρα μας, κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις όπου ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της επιχείρησης ταυτίζονται. Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο κατέχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ασκεί την διοίκηση, λαμβάνει αποφάσεις, διαμορφώνει την επιχειρηματική ηθική, κ.α., με αποτέλεσμα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) να χρειάζεται σε προτεραιότητα την συνεργασία ενός Μέντορα.

Όταν το πρόγραμμα καθιερωθεί και αναπτυχθεί περισσότερο, τότε θα ωφεληθούν εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις και αντίστοιχα χιλιάδες άλλες θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν. Οπότε η φιλανθρωπία σε οντότητα νομικής κερδοσκοπικής μορφής θα έχει επιτευχθεί και θα είναι εύστοχη και ουσιαστική.

Γι’ αυτό φίλε /η επαγγελματία, ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ . . .


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ

Πιστοποιημένος ΜΕΝΤΟΡΑΣ Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων

_____________________________________________________________

Emergency, Crisis and Disaster Manager

Member of International Crisis Management Association

Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection