Στο πλαίσιο του Early Warning Europe, το Επιμελητήριο έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις από τον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τον Μέντορα Σοφοκλή Καρακοβούνη

(-Fellow of the Institute of Leadership and Management, UK

-Certified Life & Business Coach, Association for Coaching AC – Dipl.

-Member of the Advisory Council, Harvard Business Review.

-Master Member of the European Coaching & Mentoring Council, EMCC UK

-Google Certified Practitioner, Google Garage. Net Promoter Associate CX Digital.

-Coaching Mindset & Leadership, Cornell University USA.)

έχει εκπονήσει εξειδικευμένο Οδηγό για το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, για τον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ,ο οποίος περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

  1. Ψηφιακό τοπίο (digital landscape) , νέες κατηγορίες στην «ψηφιακή αγορά & οικονομία», online to offline: Ο2Ο
  2. Πρακτικές του παραδοσιακού μάρκετινγκ που συνδέονται με το ψηφιακό μάρκετινγκ.
  3. Ψηφιακά μέσα, ψηφιακές πλατφόρμες
  4. Στρατηγική κατεύθυνση
  5. Στοχοθέτηση
  6. Περιβάλλον Google
  7. Περιβάλλον Facebook (+ Instagram)
  8. Περιβάλλον LinkedIn

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε  ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου και της ανάγκης επίλυσης αυτών και τα οποία προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία της διάγνωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Early Warning Europe (mentoring).  

Ο Οδηγός αυτός θα είναι ιδιαίτερα πρακτικός και χρήσιμος για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, με δεδομένο ότι στο νέο ψηφιακό τοπίο που δημιουργείται, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων με πελατοκεντρική προσέγγιση, αυθεντικότητα στην επικοινωνία, εργασιακό ήθος και στρατηγικό πλάνο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σημερινές ψηφιακές τεχνολογίες – όπως οι κινητές εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίες και η εικονική πραγματικότητα, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις του κλάδου αφού προσφέρουν ένα εξαιρετικά εξατομικευμένο και συναρπαστικό περιβάλλον που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και την πλούσια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινωνικών μέσων, της εταιρικής οντότητας (brand name) και του τελικού καταναλωτή/ χρήστη.

Η πρώτη παρουσίαση του Οδηγού για το ψηφιακό Marketing θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 16.00, στα γραφεία του  EUROPALSO

Ακαδημίας 98-100, Πλατεία Κάνιγγος – 106 77, Αθήνα

Δείτε το Πρόγραμμα