Όταν στο ΚΕΜΕΛ ωρίμασε η ιδέα των έτοιμων, εικονικών Business Plans στον νευραλγικό πρωτογενή Αγροτικό τομέα, είχαμε 3 βασικούς στόχους. Ο πρώτος, ήταν η παρουσίαση Business Plans με έμφαση στο πλάνο Marketing και Επικοινωνίας, προκειμένου να αναδείξουμε την μεθοδολογία και σημαντικότητα του Marketing στην πορεία μιας Αγροτικής Επιχείρησης.

Ο δεύτερος ήταν να παράσχουμε κατά το δυνατόν αξιόπιστες, επίσημες πηγές πληροφόρησης, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι συχνά κυκλοφορούν διαφορετικές και αντικρουόμενες θέσεις απόψεις και κυρίως υποσχέσεις στα Μαζικά Μέσα και στο διαδίκτυο, σχετικά με κερδοφόρες καλλιέργειες με ελάχιστο κόπο και επένδυση. Ο τρίτος στόχος ήταν να λειτουργήσουν σαν έναυσμα, προκειμένου να αναδειχθούν στρατηγικές προσεγγίσεις, οι οποίες εφαρμοζόμενες σε ευρεία κλίμακα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους καλλιεργητές, από την ολοκληρωμένη διαχείριση των προϊόντων τους, από το χωράφι στο ράφι.

Ξεκινήσαμε με τα σαλιγκάρια, και σύντομα, ακόμη και όταν είμαστε στο στάδιο του Desk Research, είδαμε πως υπήρχε πολύς θυμός , ένταση και αλληλοκατηγορίες, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και την απόδοση κατά τύπο καλλιέργειας, όπως επίσης και αντικρουόμενες απόψεις πρώην και νύν καλλιεργητών και τυποποιητών σχετικά με την δυνητική κερδοφορία μιας καλλιέργειας Μια επίσκεψη στο Internet και την σχετική αρθογραφία με απόψεις σχετικά με τις αποδόσεις κατά τύπο καλλιέργειας, και σύγκριση των διεθνών με ελληνικά sites, είναι ενδεικτική της κατάστασης.

Έτσι αποφασίσαμε στο ενδεικτικό «εικονικό» πλάνο του ΚΕΜΕΛ να αντλήσουμε πληροφορίες, κυρίως από επίσημες πηγές για την σαλιγκαροκαλλιέργεια, και στο συμβολαιακό μέρος, να χρησιμοποιήσουμε υπόδειγμα πραγματικού συμβολαίου, από μία μόνο εταιρεία, ευρύτερα γνωστής, χωρίς αυτό να σημαίνει και προτίμηση στο συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας ή την συγκεκριμένη εταιρεία. Το Μάρκετινγκ και το Οικονομικό βασίστηκε σε σκέψεις, θέσεις και εκτιμήσεις των μελών του ΚΕΜΕΛ που επιμελήθηκαν λόγω σχετικής εμπειρίας.

Στην συνέχεια σκεφθήκαμε πως θα ήταν καλύτερα να μην ξεκινήσουμε την προσπάθεια αναρτώντας Επιχειρηματικό Σχέδιο από ένα μόνο είδος εξειδικευμένης καλλιέργειας, και μάλιστα συμβολαιακής, αλλά να εντάξουμε και ένα δεύτερο αγροτικό προϊόν, και συγκεκριμένα τα Μύρτιλλα ή Blueberries που αν και είναι σχεδόν άγνωστα στην χώρα μας, έχουν μπει στην καθημερινή δίαιτα πολλών προηγμένων χωρών, λόγω γεύσης και κυρίως ευεργετικών αντιοξειδωτικών κλπ. ιδιοτήτων, και παράλληλα η καλλιέργεια blueberries ή berries γενικότερα, ανοίγει νέους δρόμους σε νέους αγρότες.

Λίγο καιρό αργότερα ετοιμάσαμε ένα ακόμη business plan που αφορά το μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα και το ονομάσαμε Top MeliBee.

Για την συνέχεια του άρθρου καθώς και για τα πλήρη Επιχειρηματικά Σχέδια του ΚΕΜΕΛ για τη Σαλιγκαροτροφία, για τα Μύρτιλλα, για το μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα, για το marketing για εξαγωγές μελιού και για Ξενοδοχείο πατήστε στον ακόλουθου σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην σελίδα του ΚΕΜΕΛ

https://www.kemel.gr/articles/etoima-protypa-business-plan