Άρθρο του κ. Γιώργου Φλωρά, υπεύθυνου επικοινωνίας του προγράμματος «Early Warning Europe» για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. 


Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό κόσμο, στον οποίο κάθε οργανωμένη κοινωνία προσπαθεί έντονα να κερδίσει πόντους στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρώπη με αργά βήματα αποφάσισε να προχωρήσει προς δυο σημαντικές κατευθύνσεις που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικότητας: στην καθιέρωση της Έγκαιρης Προειδοποίησης για όλες στις επιχειρήσεις και την υποχρεωτική παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους πτωχεύουν χωρίς δόλο.
Βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο η Πρόταση για οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής. Μεταξύ των άρθρων περιλαμβάνεται η υποχρέωση κάθε κράτουςέλους να δημιουργήσει μηχανισμούς με βάση τους οποίους θα χτυπάει το καμπανάκι έγκαιρα για κάθε επιχείρηση.
Στόχος της Έγκαιρης Προειδοποίησης είναι, αφού χτυπήσει το καμπανάκι, η υποστήριξη της επιχείρησης να αποφύγει την χρεοκοπία. Όλα τα στατιστικά δείχνουν ότι οι πιθανότητες αποφυγής της πτώχευσης, όταν διαγνωστεί εγκαίρως το πρόβλημα, είναι εξαιρετικά αυξημένες. Με βάση τα δεδομένα πολλών ετών είναι ξεκάθαρο ότι ο επιχειρηματίας, ακόμα και όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, καθυστερεί πολύ να ζητήσει βοήθεια. Οι αιτίες είναι πολλές πίσω αό αυτήν την καθυστέρηση, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι ο φόβος της αρνητικής αντίδρασης των τρίτων, ο εγωισμός, η άγνοια. Και προφανώς η έλλειψη οργανωμένων δομών που θα υποδεχθούν τον ανήσυχο επιχειρηματία με εχεμύθεια και θα τον βοηθήσουν με επαγγελματισμό να δει τις επιλογές του προς διάσωση της επιχείρησής του.
Η Έγκαιρη Προειδοποίηση έχει ορισμένες παραμέτρους που θα την καταστήσουν αποτελεσματική. Παράμετροι που ικανοποιούν την κοινή λογική και συνοψίζουν την εμπειρία που ήδη έχουν αποκτήσει διάφορες ευρωπαϊκές, ιδίως, χώρες, στο θέμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης:
Χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση αναφορικά με βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων όσων αποφασίζουν αν επιχειρήσουν με προγράμματα μέσω των eπιμελητηρίων. Έτσι θα κατανοούν καλύτερα τα σημάδια των προβλημάτων που προκύπτουν και θα αντιδρούν εγκαίρως σε αυτά.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όσους επιχειρούν ότι η Έγκαιρη Προειδοποίηση προβλημάτων δεν είναι μία «επιθετική» εις βάρος τους ενέργεια, αλλά μία εξαιρετικά θετική γι’ αυτούς, καθώς θα τους βοηθήσει να αποφύγουν πιο σημαντικά προβλήματα.
Θα πρέπει να είναι έκδηλη η διαφοροποίηση των πτωχευμένων ανάμεσα σε αυτούς που δολίως το έπραξαν και σε όλους τους άλλους. Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η πτώχευση από το στίγμα που αυτή επιφέρει για όσους δεν τα κατάφεραν και να γίνει κατανοητό στην κοινωνία ότι η έναρξη μιας επιχείρησης έχει ως πιθανή εξέλιξη και την αποτυχία της, χωρίς αυτό να πρέπει να αποτελεί στίγμα για τον επιχειρηματία.
Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν για τα βασικά οικονομικά τους δεδομένα μια κεντρική Αρχή, από την οποία θα εξάγονται τα στοιχεία που θα χτυπάνε το καμπανάκι της Έγκαιρης Προειδοποίησης.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους το τι εστί αποτυχία μιας επιχείρησης και τις συνέπειες αυτή επιφέρει. Επίσης όλες οι επιλογές του επιχειρηματία έως το σημείο της παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε αυτόν.
Θα πρέπει κάθε επιχείρηση να μπορεί να κάνει, δωρεάν, το τεστ βιωσιμότητας online και να διαπιστώσει αν πρέπει να αντιδράσει ή όχι.
Θα πρέπει τα Επιμελητήρια να είναι σε θέση να παράσχουν υποστήριξη στο πλαίσιο της Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε αρχικό στάδιο τουλάχιστον, υποβοηθώντας και όχι υποκαθιστώντας τους επαγγελματίες συμβούλους στο έργο τους.
Τέλος θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο και αποτελεσματικό πλαίσιο άμεσης παροχής της δεύτερης ευκαιρίας σε όσους πτώχευσε η επιχείρησή τους χωρίς δόλο.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει πρωτοπορήσει και στα δυο σημαντικά πεδία, της Έγκαιρης Προειδοποίησης και της δεύτερης ευκαιρίας. Με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EARLY WARNING EUROPE» (www.earlywarning.eea.grπαρέχει δωρεάν διάγνωση και υποστήριξη σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Με πρωτοβουλία του παρέχει τεχνογνωσία σε επιμελητήρια όλης της Ελλάδας. Τέλος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νομοθεσίας για τη δεύτερη ευκαιρία σε όσους πτώχευσαν χωρίς δόλο.
Στο πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) μπορούν να συμμετάσχουν έως τις 31/12/2018 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες (ανεξαρτήτου ΚΑΔ) από την Αττική. Οι προϋποθέσεις είναι να απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα, να έχουν τριετή λειτουργία και να μην ανήκουν σε δίκτυο franchise. Για τη συμμετοχή δεν υπάρχει κανένα κόστος, είναι απολύτως δωρεάν. Το μοναδικό κόστος που κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίσει είναι ο προσωπικός χρόνος του επιχειρηματία που θα αναλωθεί για να συνεργαστεί προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Το πρόγραμμα ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εξασφάλιση απόλυτης εχεμύθειας, με συνέπεια ουδείς, πέραν του Διαγνώστη, του Μέντορα και του επικεφαλής του προγράμματος, να γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν.
Έως σήμερα στην Ελλάδα έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα περίπου 300 επιχειρήσεις και αναμένεται ο τελικός αριθμός των 850 επιχειρήσεων να συμπληρωθεί στους επόμενους μήνες. Το ΕΕΑ ενημερώνει τους επιχειρηματίες με εκδηλώσεις στους Δήμους της Αττικής και με παρουσιάσεις σε επαγγελματικές εκδηλώσεις. Σε συνεργασία με επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα εξετάζεται η εφαρμογή του Προγράμματος και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας, με σκοπό να δημιουργηθούν κέντρα παροχής ανάλογων υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, εντός του 2019.